HVORDAN LEDE EFFEKTIVE MØTER?

Mange organisasjoner sliter med manglende effektivitet på møteplassene. Mye skyldes dårlig møtekultur. Vi vil gjennom dette endagskurset sette fokus på hvilke mekanismer som skaper gode og effektive møter.

Hvordan du bør planlegge, gjennomføre og evaluere din ledelse av møter for å gjøre dem effektive og produktive

å lede effektive møter - kurs

Effektiv kommunikasjon og effektive møter

Programmet i effektiv kommunikasjons- og møteledelse er utviklet for å hjelpe ledere og medarbeidere til å opptre mer effektivt i møter og andre grupper med samhandling deltakerne imellom.

Forskere ved University of Sheffield identifiserte en rekke faktorer som syntes å være avgjørende for at noen mennesker lykkes bedre enn andre i møter. Den omfattende forskningen førte frem til en modell for nødvendig kompetanse innen kommunikasjon og samhandling.

Den viser på en praktisk og pedagogisk måte hvilke møteteknikker, kommunikasjonsstiler og atferder en dyktig møteleder og dyktige møtedeltakere bør bruke for å oppnå best mulige resultater i sin samhandling med andre.


Program for treningen

Programmet er beregnet for mellom åtte og tolv deltakere, og gjennomføres av to sertifiserte konsulenter fra Huthwaite.
Treningen går vanligvis over to dager.

Under treningen skal deltakerne:Alle våre programmer

SPIN salgskommunikasjon
Profesjonelt Salg®

I dette kurset lærer du å beherske komplekst salg av produkter eller tjenester der kunden må ta en stor eller viktig innkjøpsbeslutning.

SPIN kundestrategier
SIMPLUS® Salgsstrategier

Programmet fokuserer på hva som skjer hos kunden under de forskjellige fasene i en beslutningsprosess.

SPRINT telesalg
Sprint® Telesalg

Nyttig for alle som benytter telefonen som arbeidsverktøy overfor kunder.

kundesenteropplæring
Profesjonell Kundeservice®

Dette programmet er for deg som må håndtere kunder, ofte eller en sjelden gang, personlig eller på telefonen.


forhandlingsteknikk
Effektiv Forhandlingsadferd

Dette programmet gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser ved forhandlinger.

prestasjonscoaching
Prestasjonscoaching

Lær deg lederferdigheter som kreves for å coache en gruppe til å prestere optimalt.

selgeropplæring
Salesforce Management

Hvordan lede en salgsavdeling med fokus på persontyper, motivasjon og kommunikasjon.

selgeroppfølging
Salg og Marketing®

Dette programmet går i hovedsak ut på hvordan du kan utvikle produktlanseringer, salgskampanjer og salgsmateriell for selgere.


presentasjonsteknikk
Presentasjonsteknikk

Hvordan utvikle og holde presentasjoner som fenger møtedeltakerne

Effektive møter
Effektive møter

Hvordan legge opp og lede effektive møter

Personlig kommunikasjon
Personlig kommunikasjon

Slik får du bedre kommunikasjonsferdigheter

paavirkning i sosiale sammenhenger
Sosial påvirkning

Påvirkning i sosiale sammenhenger uten å virke påtrengende