SALESFORCE MANAGEMENT

Dette programmet gir deg den innsikten du trenger for å motivere og lede selgere du har ansvar for.

Salesforce management

SElgeropplæring og selgerutvikling

SALESFORCE MANAGEMENT

Denne modulen er mer fokusert på andre viktige ferdigheter innen salgsledelse: Persontyper, motivasjon og kommunikasjon.

Programmet består av to moduler:

Modul 1: Det analytiske arbeid

Vi ser på lederrollen i marketingkonseptet.

Du analyserer og bygger opp en taktisk salgsplan.

Du lærer om aktivitetsledelse.

Du forstår og blir kjent med Key Account ledelse.


Modul 2: Personlige lederegenskaper

Du blir klar over dine egne egenskaper som leder og hvilke egenskaper dine medarbeidere har.

Du jobber med og praktiserer dine nye kommunikasjonsferdigheter.

Du lærer praktisk motivering av salgsstyrken.

Du ser på persontyper og forskjellene mellom dem.

Du lærer ledelsesprinsipper og hvordan du kan benytte forskjellige stiler i din kommunikasjon.

Du lærer å håndtere møter.

Du lærer hvordan du kan kommunisere budskapet ditt slik at det blir forstått.

Alle våre programmer

SPIN salgskommunikasjon
Profesjonelt Salg®

I dette kurset lærer du å beherske komplekst salg av produkter eller tjenester der kunden må ta en stor eller viktig innkjøpsbeslutning.

SPIN kundestrategier
SIMPLUS® Salgsstrategier

Programmet fokuserer på hva som skjer hos kunden under de forskjellige fasene i en beslutningsprosess.

SPRINT telesalg
Sprint® Telesalg

Nyttig for alle som benytter telefonen som arbeidsverktøy overfor kunder.

kundesenteropplæring
Profesjonell Kundeservice®

Dette programmet er for deg som må håndtere kunder, ofte eller en sjelden gang, personlig eller på telefonen.


forhandlingsteknikk
Effektiv Forhandlingsadferd

Dette programmet gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser ved forhandlinger.

prestasjonscoaching
Prestasjonscoaching

Lær deg lederferdigheter som kreves for å coache en gruppe til å prestere optimalt.

selgeropplæring
Salesforce Management

Hvordan lede en salgsavdeling med fokus på persontyper, motivasjon og kommunikasjon.

selgeroppfølging
Salg og Marketing®

Dette programmet går i hovedsak ut på hvordan du kan utvikle produktlanseringer, salgskampanjer og salgsmateriell for selgere.


presentasjonsteknikk
Presentasjonsteknikk

Hvordan utvikle og holde presentasjoner som fenger møtedeltakerne

Effektive møter
Effektive møter

Hvordan legge opp og lede effektive møter

Personlig kommunikasjon
Personlig kommunikasjon

Slik får du bedre kommunikasjonsferdigheter

paavirkning i sosiale sammenhenger
Sosial påvirkning

Påvirkning i sosiale sammenhenger uten å virke påtrengende