PRESTASJONSCOACHING

Dette programmet fokuserer på de viktigste lederferdighetene som må til for å få en prestasjonsgruppe til å fungere optimalt.

Prestasjonscoaching

Prestasjonscoaching

kurs i prestasjonscoaching

Prestasjonscoaching

Prestasjonscoaching av medarbeidere kan brukes som et frittstående kurs, eller det kan inngå som en del av programmet i profesjonelle medarbeidersamtaler.

Det kan også knyttes til andre programmer fra Huthwaite, f. eks. SPIN®, dersom man ønsker en spesiell fokus på SPIN® coaching.

Programmet er beregnet for alle som har ansvar for medarbeideres arbeidsinnsats og profesjonelle utvikling, og som ønsker å lære seg en systematisk arbeidsmetode for å coache medarbeidere i det de utfører en arbeidsoppgave.

Medarbeideren vil dermed helt fra begynnelsen av vite hvordan arbeidsaktiviteten skal utføres, for eks. SPIN® Salgskommunikasjon, og vil etter en tid kunne utføre arbeidet alene og med perfekt resultat.

Ved hjelp av praktiske verktøy, målstyringsplaner, lederkommunikasjon og refleksjoner over egen rolle, vil lederen få hjelp til å sette sin lederrolle i riktig perspektiv.

Her tar vi utgangspunkt i prestasjonsgruppens mål og hvordan lederen bør opptre i forhold til den enkelte medarbeider og hele prestasjonsgruppen.


Moduler i programmet

  • Forskjellen mellom coaching, mentoring og veiledning.
  • Hvorfor prioritere coaching.
  • Hvordan planlegge den samhandlingen som medfører coaching.
  • Lære å analysere svak arbeidsinnsats og svake resultater.
  • Hvordan gjøre relasjonen mellom medarbeider og coach gjensidig bindene.
  • Forstå potensialet for coaching både før, under og etter interaksjonene.
  • Hvordan tilpasse din coachingstil til forskjellige mennesketyper, forskjellige arbeidsoppgaver og forskjellige situasjoner.
  • Forstå hvilken atferd som er mest effektiv avhengig av din coachingstil
  • Hvordan motivere til endring og utvikling.

Alle våre programmer

SPIN salgskommunikasjon
Profesjonelt Salg®

I dette kurset lærer du å beherske komplekst salg av produkter eller tjenester der kunden må ta en stor eller viktig innkjøpsbeslutning.

SPIN kundestrategier
SIMPLUS® Salgsstrategier

Programmet fokuserer på hva som skjer hos kunden under de forskjellige fasene i en beslutningsprosess.

SPRINT telesalg
Sprint® Telesalg

Nyttig for alle som benytter telefonen som arbeidsverktøy overfor kunder.

kundesenteropplæring
Profesjonell Kundeservice®

Dette programmet er for deg som må håndtere kunder, ofte eller en sjelden gang, personlig eller på telefonen.


forhandlingsteknikk
Effektiv Forhandlingsadferd

Dette programmet gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser ved forhandlinger.

prestasjonscoaching
Prestasjonscoaching

Lær deg lederferdigheter som kreves for å coache en gruppe til å prestere optimalt.

selgeropplæring
Salesforce Management

Hvordan lede en salgsavdeling med fokus på persontyper, motivasjon og kommunikasjon.

selgeroppfølging
Salg og Marketing®

Dette programmet går i hovedsak ut på hvordan du kan utvikle produktlanseringer, salgskampanjer og salgsmateriell for selgere.


presentasjonsteknikk
Presentasjonsteknikk

Hvordan utvikle og holde presentasjoner som fenger møtedeltakerne

Effektive møter
Effektive møter

Hvordan legge opp og lede effektive møter

Personlig kommunikasjon
Personlig kommunikasjon

Slik får du bedre kommunikasjonsferdigheter

paavirkning i sosiale sammenhenger
Sosial påvirkning

Påvirkning i sosiale sammenhenger uten å virke påtrengende