PROFESJONELL KUNDESERVICE®

Dette programmet er for deg som må håndtere kunder, ofte eller en sjelden gang, personlig eller på telefonen.

Profesjonell Kundeservice®

kurs i kundesenterservice

Profesjonell Kundeservice®

Kundeservice har aldri vært mer viktig enn det er i dag. Den tradisjonelle formen for kundeservice ‘service med et smil' er simpelthen ikke godt nok i dag, fordi den ofte mislykkes i å tilføre kunden den grad av service som forventes i dag. Dette kan ødelegge både ryktet og bunnlinjen for en bedrift og ryktet for en organisasjon.

Etter å ha brukt mange år på å forske i de atferder som underbygger den optimale kundeservice - fra førsteinntrykket til å oppnå det beste resultatet – en superfornøyd kunde - utviklet vi modeller og en strukturert prosess for å sikre at alle i din organisasjon har de ferdighetene som må til for å skape ønsket verdi for kunden og bedriften.

Vår CARE adferdsmodell er sentral i våre kundeserviceløsninger og er et resultat av omfattende forskning på et bredt felt av kundeservice situasjoner. Dette omfatter observasjoner av effektiv kundekommunikasjon i butikker, hotellresepsjoner, flyplasspersonell, reisebyrå, call senter og mange fler.

Alt dette hjelper deg til å bli i stand til å levere en effektiv og kundefokusert service. Våre kunder har fortalt oss at de har fått færre klager fra sine kunder, og at treningen har hjulpet for å skape et bedre miljø mellom de forskjellige kundeserviceteam.

Huthwaite`s lovpriste kundeserviceprogrammer setter våre kunder i stand til å sammenligne sin individuelle verbale atferdsprofil med vår CARE Best Practice Model. De endrer til CARE atferder for å oppnå et maksimalt resultat for å skape verdi for både kundene sine og for organisasjonen.

Programmet benytter en tilnærming som gjør det mulig å coache og forsterke etter at deltakerne er tilbake i det daglige arbeidet med kundene. På denne måten sikrer man at endringer blir grundig implementert og at den ønskete langsiktige verdien av treningen blir oppnådd.


Program for treningen

Dette programmet gjennomføres på to dager, (pluss en tilleggsdag hvis coachingmodulen skal gjennomføres) og ledes av en Huthwaite konsulent.

Maksimum 12 deltakere per program.

Under treningen skal deltakerne:


Tilpasningsmuligheter

For å maksimere og demonstrere at treningen lønner seg kan vår tilnærming, hvis dette er påkrevd innlemme følgende aktiviteter i tillegg til den vanlige treningen:

Konsulenthjelp før programmet for å skreddersy deler av programinnholdet slik som rollespill og samtaleresultater.

Forhåndsmåling av ferdighetsnivå enten gjennom en kunnskapsevaluering online eller reelle samtaleobservasjoner for å tilføre dere measurement of skill level either through an online knowledge assessment or call observation to provide a referanseindeks etter programmet slik at eventuelle gap kan fanges opp.


Alle våre programmer

SPIN salgskommunikasjon
Profesjonelt Salg®

I dette kurset lærer du å beherske komplekst salg av produkter eller tjenester der kunden må ta en stor eller viktig innkjøpsbeslutning.

SPIN kundestrategier
SIMPLUS® Salgsstrategier

Programmet fokuserer på hva som skjer hos kunden under de forskjellige fasene i en beslutningsprosess.

SPRINT telesalg
Sprint® Telesalg

Nyttig for alle som benytter telefonen som arbeidsverktøy overfor kunder.

kundesenteropplæring
Profesjonell Kundeservice®

Dette programmet er for deg som må håndtere kunder, ofte eller en sjelden gang, personlig eller på telefonen.


forhandlingsteknikk
Effektiv Forhandlingsadferd

Dette programmet gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser ved forhandlinger.

prestasjonscoaching
Prestasjonscoaching

Lær deg lederferdigheter som kreves for å coache en gruppe til å prestere optimalt.

selgeropplæring
Salesforce Management

Hvordan lede en salgsavdeling med fokus på persontyper, motivasjon og kommunikasjon.

selgeroppfølging
Salg og Marketing®

Dette programmet går i hovedsak ut på hvordan du kan utvikle produktlanseringer, salgskampanjer og salgsmateriell for selgere.


presentasjonsteknikk
Presentasjonsteknikk

Hvordan utvikle og holde presentasjoner som fenger møtedeltakerne

Effektive møter
Effektive møter

Hvordan legge opp og lede effektive møter

Personlig kommunikasjon
Personlig kommunikasjon

Slik får du bedre kommunikasjonsferdigheter

paavirkning i sosiale sammenhenger
Sosial påvirkning

Påvirkning i sosiale sammenhenger uten å virke påtrengende