SIMPLUS® SALGSSTRATEGIER

Programmet fokuserer på hva som skjer hos kunden under de forskjellige fasene i beslutningsprosessen.

SIMPLUS® salgsstrategier

Kurs i salgsledelse, salgskommunikasjon og kundestrategier

SIMPLUS® salgsstrategier

Beslutninger er som kjent en prosess, men hva er det egentlig som foregår hos kundene? Går det an å finne likhetstrekk, nærmest en generisk atferd – uavhengig av bransje og størrelse? Det gjør det.

I flere år har vi gjennomført store studier på prosesser i forbindelse med store, komplekse salg. Ved hjelp av intervjuer, observasjoner og analyser, har vi fått en dyptgående forståelse av interaksjonen mellom leverandør og kunde i beslutningsprosessen.

Vi identifiserte generiske reaksjonsmønstre, avhengig av hvor kundene var i beslutningsprosessen og hvilke innsalgsstrategier som var best egnet. Dataene fra disse studiene resulterte i treningsprogrammet SIMPLUS® Salgsstrategier.

Programmet fokuserer på hva som skjer hos kunden under de forskjellige fasene i beslutningsprosessen og hvordan man skal påvirke nøkkelpersoner i organiasjonen.

Den omfattende forskningen ble til en effektiv forhandlingsmodell, som på en praktisk og pedagogisk måte viser hvilken metode og adferd en dyktig forhandler må bruke for å oppnå best mulig resultater i forhandlinger.


Program for treningen

Teorigjennomgang og praktiske øvelser kombineres. Vi tar utgangspunkt i et bedriftseksempel og simulerer et salg til denne bedriften.

I simuleringen følger vi et større salg fra de første innledende sonderinger til leveransen er gjort, samt de påfølgende prosesser. Dette gir kursdeltakerne en grundig innsikt i hva som kjennetegner de ulike beslutningsstadiene og hvordan kundene opererer med ulike fokus når store investeringer skal gjøres. Programmet trener deltakerne i å benytte effektive strategier og en verbal kommunikasjonsatferd som har gjennomslagskraft i komplekse salg.


Mål med treningen

Etter avsluttet trening skal deltakerne:

  • Hvordan kunden tar beslutninger
  • Beslutningens ulike faser og kjøpspsykologi
  • Inngangsstrategier
  • Identifisering av beslutningspåvirkere og beslutningstakere
  • Prinsippet bak komparative fordeler
  • Beslutningskriterier – hvordan kunden vurderer konkurrerende tilbud og hvordan du kan påvirke prosessen
  • Kundens oppfatning av risiko og betydningen av riktig håndtering
  • De ulike stadier etter at salget er over.
  • Motivasjonssvikt og hvordan du håndterer dette
  • Langvarige stabile relasjoner; hvordan du utvikler kundene videre

Alle våre programmer

SPIN salgskommunikasjon
Profesjonelt Salg®

I dette kurset lærer du å beherske komplekst salg av produkter eller tjenester der kunden må ta en stor eller viktig innkjøpsbeslutning.

SPIN kundestrategier
SIMPLUS® Salgsstrategier

Programmet fokuserer på hva som skjer hos kunden under de forskjellige fasene i en beslutningsprosess.

SPRINT telesalg
Sprint® Telesalg

Nyttig for alle som benytter telefonen som arbeidsverktøy overfor kunder.

kundesenteropplæring
Profesjonell Kundeservice®

Dette programmet er for deg som må håndtere kunder, ofte eller en sjelden gang, personlig eller på telefonen.


forhandlingsteknikk
Effektiv Forhandlingsadferd

Dette programmet gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser ved forhandlinger.

prestasjonscoaching
Prestasjonscoaching

Lær deg lederferdigheter som kreves for å coache en gruppe til å prestere optimalt.

selgeropplæring
Salesforce Management

Hvordan lede en salgsavdeling med fokus på persontyper, motivasjon og kommunikasjon.

selgeroppfølging
Salg og Marketing®

Dette programmet går i hovedsak ut på hvordan du kan utvikle produktlanseringer, salgskampanjer og salgsmateriell for selgere.


presentasjonsteknikk
Presentasjonsteknikk

Hvordan utvikle og holde presentasjoner som fenger møtedeltakerne

Effektive møter
Effektive møter

Hvordan legge opp og lede effektive møter

Personlig kommunikasjon
Personlig kommunikasjon

Slik får du bedre kommunikasjonsferdigheter

paavirkning i sosiale sammenhenger
Sosial påvirkning

Påvirkning i sosiale sammenhenger uten å virke påtrengende