SPRINT® TELESALG

SPRINT® B2C salgsferdigheter er et program for alle som er involvert i salg av produkter eller tjenester der det som oftest er 1-3 interaksjoner for å sikre en salgs og kjøps beslutning.

Sprint® Telesalg

Kurs i telefonsalg, kundekommunikasjon og kundebehandling

Metode og praktiske spørsmål

Programmet inneholder litt teori, mange øvelser, diskusjoner, rollespill og eksempler fra virkeligheten. Deltakerne arbeider i små grupper og parvis for å praktisere og trene på å beherske SPRINT® adferder, og analysere og reflektere egne adferder i forhold til SPRINT® rammeverket. Programmet leveres av en Huthwaite konsulent og gruppestørrelsen er på maks 12 personer. Da får man maksimalt ut av treningen. Programmet gjennomføres på to dager med opsjon på oppfølging.

Mer om kurset

Hvis dine selgere trenger en lyttende salgstilnærming som skiller produkter og tjenester mot konkurransen, basert på kundens behov, så er dette modellen.

Modellen er basert på kommunikasjonsforskning og studier av reelle salgssituasjoner. I våre studier har vi sammenlignet tusenvis av interaksjoner mellom selger og kunde og har funnet ut hva som skiller de beste fra de middelmådige.

Ut fra vår forskning har vi laget en kommunikasjonsmodell som kan læres og som øker effektiviteten til alle.

En av våre kunder sier: "Vi ønsket å rettferdiggjøre våre priser, og trengte derfor å forstå våre kunders behov, slik at vi kunne vise kundene våre at vi kunne møte deres krav. Det å bygge tillitt har vært grunnlaget for vår suksess, og vår nye spørreteknikk er å sette våre kunder og deres krav i hjertet av møtet med våre kunder fra første sekund vi snakker med dem. Med SPRINT® modellen fikk vi et felles begrepsapparat som hjalp oss til å bli bevisste på hvordan vi kommuniserte med våre kunder og det økte vår effektivitet allerede første uken etter treningen”


Innhold i kurset:


Skreddersøm

For å maksimere din investering kan følgende aktiviteter legges inn i SPRINT® prosjektet:

Konsulenttimer før programmet for å lage og skreddersy rollespill og øvelser.

Måling av SPRINT® adferder før og etter programmet hvor vi kan gi dere benchmarking data og for å se utviklingen.

Trening av SPRINT® coacher som kan støtte fortsatt læring også etter at man har gjennomført programmet.

Analyse av hvordan SPRINT® påvirker individuelle adferder, selvtillitt og resultater.Alle våre programmer

SPIN salgskommunikasjon
Profesjonelt Salg®

I dette kurset lærer du å beherske komplekst salg av produkter eller tjenester der kunden må ta en stor eller viktig innkjøpsbeslutning.

SPIN kundestrategier
SIMPLUS® Salgsstrategier

Programmet fokuserer på hva som skjer hos kunden under de forskjellige fasene i en beslutningsprosess.

SPRINT telesalg
Sprint® Telesalg

Nyttig for alle som benytter telefonen som arbeidsverktøy overfor kunder.

kundesenteropplæring
Profesjonell Kundeservice®

Dette programmet er for deg som må håndtere kunder, ofte eller en sjelden gang, personlig eller på telefonen.


forhandlingsteknikk
Effektiv Forhandlingsadferd

Dette programmet gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser ved forhandlinger.

prestasjonscoaching
Prestasjonscoaching

Lær deg lederferdigheter som kreves for å coache en gruppe til å prestere optimalt.

selgeropplæring
Salesforce Management

Hvordan lede en salgsavdeling med fokus på persontyper, motivasjon og kommunikasjon.

selgeroppfølging
Salg og Marketing®

Dette programmet går i hovedsak ut på hvordan du kan utvikle produktlanseringer, salgskampanjer og salgsmateriell for selgere.


presentasjonsteknikk
Presentasjonsteknikk

Hvordan utvikle og holde presentasjoner som fenger møtedeltakerne

Effektive møter
Effektive møter

Hvordan legge opp og lede effektive møter

Personlig kommunikasjon
Personlig kommunikasjon

Slik får du bedre kommunikasjonsferdigheter

paavirkning i sosiale sammenhenger
Sosial påvirkning

Påvirkning i sosiale sammenhenger uten å virke påtrengende