SALG & MARKETING®

Dette programmet går i hovedsak ut på hvordan du kan utvikle produktlanseringer, salgskampanjer og salgsmateriell for selgere

SALG & MARKETING®

Selgeropplæring og selgerutvikling

SALG & MARKETING®

Her lærer du hvor og hvordan du kan skaffe deg best mulig kunnskap om konkurrentene og også hvordan du kan analysere dem på best mulige måte.

Du kartlegger ditt firmas differensiatorer i forhold til deres konkurrenter i markedet.

Du lærer om produktbredde og hvilken betydning det har for ditt firma's kunder. Du lærer markedskommunikasjon som støtter selgernes salgstilnærming (vi går dypere enn bare å skaffe oppmerksomhet).

Du lærer hvordan du kan planlegge og implementere produktlanseringer effektivt og hvordan du enklest mulig kan oppnå markedsaksept. Du lærer å planlegge hvordan dine selgere skal “selge”.

Alle våre programmer

SPIN salgskommunikasjon
Profesjonelt Salg®

I dette kurset lærer du å beherske komplekst salg av produkter eller tjenester der kunden må ta en stor eller viktig innkjøpsbeslutning.

SPIN kundestrategier
SIMPLUS® Salgsstrategier

Programmet fokuserer på hva som skjer hos kunden under de forskjellige fasene i en beslutningsprosess.

SPRINT telesalg
Sprint® Telesalg

Nyttig for alle som benytter telefonen som arbeidsverktøy overfor kunder.

kundesenteropplæring
Profesjonell Kundeservice®

Dette programmet er for deg som må håndtere kunder, ofte eller en sjelden gang, personlig eller på telefonen.


forhandlingsteknikk
Effektiv Forhandlingsadferd

Dette programmet gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser ved forhandlinger.

prestasjonscoaching
Prestasjonscoaching

Lær deg lederferdigheter som kreves for å coache en gruppe til å prestere optimalt.

selgeropplæring
Salesforce Management

Hvordan lede en salgsavdeling med fokus på persontyper, motivasjon og kommunikasjon.

selgeroppfølging
Salg og Marketing®

Dette programmet går i hovedsak ut på hvordan du kan utvikle produktlanseringer, salgskampanjer og salgsmateriell for selgere.


presentasjonsteknikk
Presentasjonsteknikk

Hvordan utvikle og holde presentasjoner som fenger møtedeltakerne

Effektive møter
Effektive møter

Hvordan legge opp og lede effektive møter

Personlig kommunikasjon
Personlig kommunikasjon

Slik får du bedre kommunikasjonsferdigheter

paavirkning i sosiale sammenhenger
Sosial påvirkning

Påvirkning i sosiale sammenhenger uten å virke påtrengende