OVERBEVISENDE PRESENTASJONER

Programmet om Overbevisende Presentasjoner bygger på en del av elementene i programmene om overtalelsesteknikk og møteledelse. Derfor går dette programmet over bare to dager.

Hvordan du bør planlegge, gjennomføre og evaluere dine presentasjoner på en overbevisende måte

Slik lager du Overbevisende Presentasjonerer

Overbevisende Presentasjoner

Programmet Overbevisende Presentasjoner bygger på en del av elementene i programmene om overtalelsesteknikk og møteledelse. Derfor går dette programmet over bare to dager. Imidlertid, om kursdeltakerne ikke har gjennomført de to nevnte programmene, er det fullt mulig å utvide programmet Overbevisende Presentasjonerer med de samme elementene til et tre- eller firedagers kurs.

Programmet inneholder rollespill som kursdeltakerne skal planlegge og gjennomføre for å øve kompetansen. Deltakerne får objektiv tilbakemelding om sine prestasjoner, og skal kunne lære av dette og oppnå en personlig innsikt og utvikling. Programmet er beregnet for inntil åtte deltakere og gjennomføres av en sertifisert konsulent fra Huthwaite.


Praktiske komponenterAlle våre programmer

SPIN salgskommunikasjon
Profesjonelt Salg®

I dette kurset lærer du å beherske komplekst salg av produkter eller tjenester der kunden må ta en stor eller viktig innkjøpsbeslutning.

SPIN kundestrategier
SIMPLUS® Salgsstrategier

Programmet fokuserer på hva som skjer hos kunden under de forskjellige fasene i en beslutningsprosess.

SPRINT telesalg
Sprint® Telesalg

Nyttig for alle som benytter telefonen som arbeidsverktøy overfor kunder.

kundesenteropplæring
Profesjonell Kundeservice®

Dette programmet er for deg som må håndtere kunder, ofte eller en sjelden gang, personlig eller på telefonen.


forhandlingsteknikk
Effektiv Forhandlingsadferd

Dette programmet gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser ved forhandlinger.

prestasjonscoaching
Prestasjonscoaching

Lær deg lederferdigheter som kreves for å coache en gruppe til å prestere optimalt.

selgeropplæring
Salesforce Management

Hvordan lede en salgsavdeling med fokus på persontyper, motivasjon og kommunikasjon.

selgeroppfølging
Salg og Marketing®

Dette programmet går i hovedsak ut på hvordan du kan utvikle produktlanseringer, salgskampanjer og salgsmateriell for selgere.


presentasjonsteknikk
Presentasjonsteknikk

Hvordan utvikle og holde presentasjoner som fenger møtedeltakerne

Effektive møter
Effektive møter

Hvordan legge opp og lede effektive møter

Personlig kommunikasjon
Personlig kommunikasjon

Slik får du bedre kommunikasjonsferdigheter

paavirkning i sosiale sammenhenger
Sosial påvirkning

Påvirkning i sosiale sammenhenger uten å virke påtrengende