PROFESJONELT SALG®

I dette kurset lærer du å beherske komplekst salg av produkter eller tjenester der kunden må ta en stor eller viktig innkjøpsbeslutning.

Profesjonelt Salg®

Selgeropplæring og selgerutvikling

Profesjonelt Salg®

En modell som er bygget på vår forskning over hva som skiller de beste selgerne fra de gjennomsnittlige. Gjennom årlige studeier har man observert og loggført hva som er beste praksis hos selgere som arbeider innen konsultativt salg i B2B markedet.

Ut fra denne forskningen har vi utarbeidet en treningsmodell som gir deltakerne svar på hva som er mest effektivt når man ønsker å drive med komplekse salg.

Programmet gir en innsikt i hvordan kjøpsbeslutninger blir tatt. SPIN® beste praksis modell viser deltakerne hvordan man kan oppnå salgsfremskritt og bygge verdi for kunden i deres organisasjon.

Dette programmet inkluderer praksis med eksempler fra planlegging av reelle møter for å sikre at deltakerne husker de nye ferdighetene, slik at langsiktige forbedringer oppnås.

Kursets innhold

  • Hvordan planlegge kundemøtet på en effektiv måte
  • Kundepsykologi
  • Åpning av en samtale
  • Avdekke og utvikle kundebehov.
  • Effektive spørsmål
  • Demonstrere din evne til å løse problemer.
  • Praktiske verktøy til å analysere og organisere et overbevisende eksempel.
  • Oppnå overenskomst.
  • Innvendinger – forebygge og håndtere dem. Metode & praktiske spørsmål

Vår filosofi

Vi tror på filosofien «å lære er å gjøre». Programmet er praktisk anlagt, ispedd formelle innslag. Det er basert på deltakeraktivitet i diskusjoner og eksempler.

Deltakerne involveres i praktiske oppgaver mens de er oppdelt i små grupper eller i par. De mottar tilbakemelding på egne ferdigheter målt opp mot suksessmodellen.

Rollespill blir tatt opp digitalt og analysert ved bruk av SPIN® analyseverktøy. Dette gir en objektiv tilbakemelding og har som mål å forbedre atferd.

Deltakerne mottar en praktisk arbeidsbok som brukes både før og etter programmet slik at forsterking av læringen kan fortsette etter at treningen er avsluttet.

Treningen gjennomføres i klasserom.

Programmet holdes av en sertifisert konsulent.

Alle våre programmer

SPIN salgskommunikasjon
Profesjonelt Salg®

I dette kurset lærer du å beherske komplekst salg av produkter eller tjenester der kunden må ta en stor eller viktig innkjøpsbeslutning.

SPIN kundestrategier
SIMPLUS® Salgsstrategier

Programmet fokuserer på hva som skjer hos kunden under de forskjellige fasene i en beslutningsprosess.

SPRINT telesalg
Sprint® Telesalg

Nyttig for alle som benytter telefonen som arbeidsverktøy overfor kunder.

kundesenteropplæring
Profesjonell Kundeservice®

Dette programmet er for deg som må håndtere kunder, ofte eller en sjelden gang, personlig eller på telefonen.


forhandlingsteknikk
Effektiv Forhandlingsadferd

Dette programmet gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser ved forhandlinger.

prestasjonscoaching
Prestasjonscoaching

Lær deg lederferdigheter som kreves for å coache en gruppe til å prestere optimalt.

selgeropplæring
Salesforce Management

Hvordan lede en salgsavdeling med fokus på persontyper, motivasjon og kommunikasjon.

selgeroppfølging
Salg og Marketing®

Dette programmet går i hovedsak ut på hvordan du kan utvikle produktlanseringer, salgskampanjer og salgsmateriell for selgere.


presentasjonsteknikk
Presentasjonsteknikk

Hvordan utvikle og holde presentasjoner som fenger møtedeltakerne

Effektive møter
Effektive møter

Hvordan legge opp og lede effektive møter

Personlig kommunikasjon
Personlig kommunikasjon

Slik får du bedre kommunikasjonsferdigheter

paavirkning i sosiale sammenhenger
Sosial påvirkning

Påvirkning i sosiale sammenhenger uten å virke påtrengende